GRUPA - NASTAVAK INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA

Kratki opis projekta:
Realizacija projekta omogućiti će nam direktno predstavljanje GRUPA proizvoda na velikom europskom sajmu dizajna kojeg posjećuju najvažniji distributeri, arhitekti i dizajneri interijera kao ciljani partneri kojima se obraćamo u promociji našeg brenda na međunarodnom tržištu. Upravo je ta promocija sredstvo kojim želimo ostvariti proširenje mreže međunarodnih prodajnih partnera te nastaviti započet proces internacionalizacije poslovanja s ciljem povećanja prihoda od izvoza proizvoda te jačanja konkurentnosti na stranim tržištima. Kako je Grupa jedan od malobrojnih nagrađivanih hrvatskih izvoznika dizajnerske rasvjete, realizacija projekta rezultirati će i promocijom hrvatskog dizajna na međunarodnom tržištu.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Razvoj poslovanja tvrtke Grupa Studio d.o.o. temelji se na unaprijed definiranoj viziji i misiji tvrtke te dugoročnim i kratkoročnim poslovnim ciljevima kao i mjerama za njihovo ostvarenje. Iz tog strateškog okvira poslovanja proizlazi da je GRUPA trajno usmjerena na rješavanje problema (tj. izazova) poboljšavanja poslovnih rezultata u međunarodnom poslovanju, trenutno fokusiranom na tržište Europske unije, sa svrhom jačanja konkurentnosti i tržišne pozicije brenda Grupa te konačnim ciljem povećanjem prihoda od izvoza. U sklopu ovog projekta, navedeni problem tj. izazov planiramo riješiti kroz provođenje mjere promocije tj. nastupa na velikom europskom sajmu dizajna. Svrha projekta je dakle promocija na međunarodnom tržištu dok su njegovi mjerljivi ciljevi: povećanje broja prodajnih partnera (tj. širenje prodajne mreže) te povećanje prihoda što uključuje i prihode od izvoza. Rješavanje izazova poboljšavanja poslovnih rezultata u međunarodnom poslovanju kroz promociju na velikom sajmu dizajna unutar tržišta EU, jedan je od kratkoročnih poslovnih ciljeva postavljenih za razdoblje 2018/2019.
Ukupna vrijednost projekta:
155.266,00 kn
Iznos koji sufinancira EU:
131.976,10 kn
Razdoblje provedbe projekta:
05/2019 - 02/2020
Kontakt:
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

„Zajedno do fondova EU“